زندگی


Title زندگی
Hit 3466
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location دامغان
Camera canon
Lens 16.35
Exposure 227shot 30s
ISO 1600


2 comments have been posted.

سپاس جناب رحیمی.امیدوارم به زودی شما را ببینم و در کنار شما از دیدن اسمان شب لذت ببرم
آقای خوند عزیز مشتاق دیدار شما هستم :) عکس خیلی خوبی گرفته ای . با این برف در عکس مشخصه که هوای سردی داشته اید. همه چیز خوب و زیباست موفق باشی دوست عزیزم
Top