Make a Wish


در افسانه های کهن، اگر هنگام دیدن شهابی آرزویی کنید، آرزویتان براورده می شود.

شبی سرد در ارتفاعات روستای فیلبند استان مازندران همراه دوست خوبم آقای اکبر محبی در حال گرفتن تصویر از راه شیری بودیم که شهاب بزرگی از مرکز راه شیری عبور کرد، هرچند اثر کوچکی بر سنسور دوربین گذاشت، اما تاثیر این شهاب بر ذهنمان مداوم خواهد بود.

Title Make a Wish
Hit 3340
Photographer رضا حکیمیرضا حکیمی
Location فیلبند - مازندران
Camera Nikon D5500
Lens Nikkor 18-55@18
Lens Aperture 4
Exposure 25 sec
ISO 1000
Accessories Tripod - Internal Interval Mode
Date of photography 16 اردیبهشت 1394


No comments have been posted.

Top