بارش برساووشی


حدود 200 فریم از نواحی مختلف آسمان تهیه کردم ولی تنها چند شهاب کم نور نصیبم شد
اما یک شهاب در ناحیه غربی آسمان در تصویر من ثبت شده که انتهای یک فریم و ابتدای فریم بعدی رخ داد به همین دلیل مسیر حرکت آن کاملا مشخص است اما یک فاصله بین مسیر شهاب افتاده که به دلیل فاصله ی بین دو فریم است

Title بارش برساووشی
Hit 3146
Location امام زاده سلطان ولایت
Camera Canon EOS 700D
Lens 18-55 STM Lense
Lens Aperture 3.5
Exposure 25
Filter UV
ISO 800
Photography Techniques STARTRAIL
Accessories سه پایه - دکلانشور
Date of photography 21/05/1393


No comments have been posted.

Top