تقابل انسان با کائنات


سفری دو نفره همراه با علیرضا ورسایی به روستای کلجیگ که روستای پدریم هست و ثبت این عکس در باغ زردآلوی روستا
Title تقابل انسان با کائنات
Hit 1427
Location روستای گلجیک از روستاهای حومه زنجانرود استان زنجان
Camera canon 6d
Lens 24-70 f2.8 tamron g1
Lens Aperture 2.8
F 24
Exposure 13 ثانیه
ISO 8000
Date of photography تابستان 98


No comments have been posted.

Top