Antares vs Mars


شعاع Antares (قلب العقرب)حدود 300 میلیون کیلومتر است، خیلی بیشتر از شعاع مدار گردش مریخ به دور خورشید (227 میلیون کیلومتر)! و نزدیک به 430 برابر شعاع خورشید!
Title Antares vs Mars
Hit 3337
Photographer رضا مفضلیرضا مفضلی
Location دماوند
Camera Canon 550D
Lens samyang 35


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی محل عکاسی شهرستان دماوند بوده است. شما هم موفق باشید.
عکس خوبی شده جزییات زیادی در عکس دیده میشه. عکس را دقیقا کجا گرفته اید منظورتان از دماوند شهرستان دماوند است یا جایی نزدیک کوه دماوند موفق باشید
Top