جبار در باغ رنگارنگ


جبار در باغ رنگارنگ
Title جبار در باغ رنگارنگ
Hit 3410
Location ساوه
Camera canon 40d
Lens 35mm
Lens Aperture 5
Exposure 20 ثانیه
ISO 1600
Date of photography پاییز 91


1 comments have been posted.

نمای قشنگی است نور محیط رنگهای زیبایی خلق کرده است
Top