مهمانی آسمان شب


شبی که ماه نبود مهمانی آسمان شب رفتیم. در ابتدا فقط مشتری و زحل آمدند و بعد کهکشان خود را نمایان کرد.
Title مهمانی آسمان شب
Hit 1824
Location فیروزکوه
Camera Nikon D5300
Lens Tokina 11-16 F2.8
Lens Aperture 2.8
F 11
Exposure 25 ثانیه
ISO 6400
Date of photography 27 شهریو 1399


No comments have been posted.

Top