سحابی m27


گروه رصدی خانه نجوم وژئوفیزیک شهرستان شهرضا
Title سحابی m27
Hit 3047
Location اصفهان/روستای هونجان
Camera nikon D7100
Lens 18-140
Lens Aperture 3.5
Telescope meade
keyword
سحابی


1 comments have been posted.

عکس خوبی گرفته اید. البته اطلاعات نوردهی را ننوشته اید. همینطور نحوه عکاسی و ... موفق باشید
Top