عکاس


عکاس شب در دام عکاس
دوست عزیزم آقای سجاد اصغری یکی از عکاسان خوب و پر تلاش نجومی  در حال عکاسی از آسمان شب کویر. آسمان زمستانی در کویر خارا 100 کیلومتری جنوب شرق اصفهان در یک شب سرد و زیبای زمستانی . بخشی از آلودگی نوری روستای خارا از توابع شهرستان حسن آباد جرقویه نیز در عکس دیده میشود.

Title عکاس
Hit 4055
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location کویر خارا - 100 کیلومتری جنوب شرق اصفهان
Camera 40D Modify
Lens 14 م م
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 1000
Photography Techniques عکاسی با نور ماه
Date of photography زمستان 1391


No comments have been posted.

Top