شهاب باران


در حال گرفتن تایم لپس بودم. مادام شهاب ها از بالای سرم رد میشدن. از دیدنشون لذت میبردم.
در نهایت یکی از پرنور ترین هاش از جلوی دوربینم رد شد و این صحنه شگفت انگیز ثبت شد.
Title شهاب باران
Hit 1891
Location روستای ایج
Camera Nikon D5300
Lens Tookina 11-16
Lens Aperture f2.8
F 11
Exposure 30 ثانیه
ISO 2000
Date of photography 13-08-2020


No comments have been posted.

Top