طلوع راه شیری


Title طلوع راه شیری
Hit 3838
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای کیله
Camera 40D کانن
Lens 55_18
Lens Aperture 4
Exposure 7شات . 20 ثانیه
ISO 1000
Photography Techniques Panorama
Date of photography 93/1/22


2 comments have been posted.

ممنونم آقای رحیمی عزیز. نور ماه باعث زیاد شدن رنگ آبی آسمان شده.
نمای زیباییه خیلی خوب پانوراما شده به نظرم شب 5 ماه قمری را برای عکاسی انتخاب کرده ای ؟ به نظرم کمی نور ماه زیاد بوده و باعث شده نور آبی زیادی در آسمان شکل بگیره و احتمال هم داره که در ویرایش چنین رنگی تولید شده باشه. به هر صورت عکس شبیه به یک تابلو نقاشی زیبایی محیط را به خوبی نشان داده است.
Top