دو هلال


مقارنه ی زیبای ماه و زهره که تقریبا در تمام مدت روز به راحتی با چشم غیر مسلح قابل رویت بود .
عکس ساعت 8.30 صبح گرفته شده است .
Title دو هلال
Hit 3195
Location کرمان
Camera Canon 40D
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر
F 1000


3 comments have been posted.

بسیااار زیبا و عالی
احسان عزیز کار با ارزش و زیبایی شده ممنون
بسیار زیبا موفق باشید
Top