انعکاس


عکس متشکل از 140 فریم با مشخصات ذیل میباشد که ابدا در نرم افزار استار استک تریل گردیده و سپس در فتوشاپ پردازش شده است
Title انعکاس
Hit 868
Location دریاچه فصلی مخرگه
Camera Nikon D810
Lens Nikon 14-24 2.8
Lens Aperture 3.5
F 14mm
Exposure 20sec
ISO 800
Photography Techniques استار تریل
Date of photography 2019/4/12


No comments have been posted.

Top