ثبت طلوع خورشید گرفته بر روی اسلاید


این عکس بر روی دوربین مکانیکی پنتکاس با لنزی با فاصله کانونی 200 میلیمتر بر روی فیلم پازیتیو(اسلاید35 میلیمتر)در لحظه جدا شدن خورشید از روی سطح دریا(از دید ناظر زمینی)به ثبت رسیده است.
تاثیر اوپتیک جوی نیز به همرا خورشید گرقته بر زیبایی دو چندان عکس افزوده است
حلقه کامل فیلم این عکستوسط خود بنده و به کمک دوستم آرمان گلستانه ظهورشده و لازم به ذکر است این عکس تا اکنون در هیچ فضایی رو نمایی نشده است
مشخصات فیلم: kodak elitechrome 100
مشخصات داروی ظهور: TETENAL COLORTEC E6
Title ثبت طلوع خورشید گرفته بر روی اسلاید
Hit 1900
Location شرق جزیره هنگام
Camera pentax k1000
Lens 80-200 asahi


No comments have been posted.

Top