سایه کامل، نیم سایه و آغاز خارج شدن از ماه گرفتگی


Title سایه کامل، نیم سایه و آغاز خارج شدن از ماه گرفتگی
Hit 1462
Location یزد
Camera Nikon COOLPIX P510
Lens Aperture f/5.9
F 360mm
Exposure 1/10 sec
ISO 1600
Date of photography بامداد 6 مرداد 1397
keyword
moon


No comments have been posted.

Top