بارش برساووشی


Title بارش برساووشی
Hit 3219
Location کرج
Camera nikond5200
Lens 18-55
Lens Aperture f/3.5
Exposure 3250sec
ISO 800
Photography Techniques رد ستارگان


1 comments have been posted.

بسیار خوب و زیبا ، چند شهاب هم که به تورتان خورده :) موفق باشید
Top