کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان


در شرایط سخت هوازدگی و سرد بودن محیط در ارتفاعی نزدیک به 5 هزار متر از سطح دریا این عکس به ثبت رسیده است.این عکس تک شات هست که در آن کهکشان راه شیری بر فراز دریاچه قله سبلان مشاهده میشود.کمپ یکی از همنوردها در قسمت چپ تصویر دیده میشود.
Title کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان
Hit 906
Location دریاچه قله سبلان
Camera Canon 6D
Lens 16-35
Lens Aperture 2.8
Telescope -
F 2.8
Exposure 30s
Filter -
ISO 2500
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه
Date of photography 1398/05/03
keyword
سبلان


No comments have been posted.

Top