کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان


کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان قابل مشاهده هست.در انتهای منطقه ای به نام (شیروان دره سی) دریاچه ای به نام (آت گولی) دیده میشود.این تصویر دو شات میباشد
Title کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان
Hit 298
Location دامنه های قله سبلان
Camera Canon 6D
Lens 16-35
Lens Aperture 2.8
Telescope -
F 2.8
Exposure 30s - 120s
Filter -
ISO 6400
Accessories سه پایه
Date of photography 1398/04/13
keyword
سبلان


No comments have been posted.

Top