رد ستاره های شمال و جنوب


رد ستاره ها در شمال و جنوب.این کادری هست که از غرب آسمان شب برداشت کردم.در این کادر ستاره هایی که به سمت شمال و جنوب حرکت میکنند قابل مشاهده هست.این عکس حاصل 325 شات 30 ثانیه ای (162 دقیقه) می باشد که بعد از غروب آفتاب و در زمانی که اوایل ماه بود برداشت کردم.رد درخشان پشت درخت مربوط به سیاره زهره می باشد.
Title رد ستاره های شمال و جنوب
Hit 299
Location خلخال-اردبیل
Camera Canon 6D
Lens 16-35
Lens Aperture 2.8
Telescope -
F 2.8
Exposure 162 دقیقه
Filter -
ISO 1000
Photography Techniques ترکیب 325 عکس
Accessories سه پایه
Date of photography 1398/11/14


No comments have been posted.

Top