کهکشان زیبای بهاری


کهکشان زیبای بهاری
Title کهکشان زیبای بهاری
Hit 4843
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location niyasar_kashan
Camera canon 60D
Lens 16.35
Lens Aperture 2.8
Exposure 30S
ISO 2000
Photography Techniques تک فریم
Accessories سه پایه
Date of photography 92


2 comments have been posted.

عکس زیبایی است. کمی نویز تصویر زیاد و کنتراست بالا رفته است. موفق باشید
زیباست . اگر فقط از شخص یا از منظره روستا به تنهایی استفاده می کردید بنظرم بهتر می شد
Top