شکار شکارچی


این عکس از ترکیب 181 عکس با نوردهی 30 ثانیه تشکیل شده. دوربین بر روی پایه و مقر تلسکوپ نصب شده در نتیجه ستاره ها رد ندارند
رد شهابهای جوزایی در صورت فلکی جبار بسیار واضح و زیبا است و در سمت راست بالا، کانون بارش نزدیک ستاره کاستور قابل رد گیری است
Title شکار شکارچی
Hit 3631
Photographer اشکان هاتفیاشکان هاتفی
Location امام زاده سلطان ولایت(نزدیک تخت جمشید)
Camera canon 450D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure مجموعا 3 ساعت
ISO 800


No comments have been posted.

Top