ایده آل


این عکس ایده آل عکس http://skypix.org/view/FA/2464.aspx هست.
Title ایده آل
Hit 3345


3 comments have been posted.

کار بسیار زیبایی است آقای سراجی می تونم بدونم با چه روشی عکس http://skypix.org/view/FA/2464.aspx را به این صورت ایجاد کردید؟ چون به نطر نمی رسه دوباره عکاسی کرده باشید. ممنونم
سلام ممنون از نظرات شما
عکس خوبی است. فقط اگر نور های قرمز که به نظر میرسد به دلیل حرکت رصدگران چراغ قوه به دست ایجاد شده نبود عکس بهتری میشد. به هر صورت خیلی خوب موفق باشید
Top