بارش

 

بارش برساوشی در پایین‌دست

1400/05/17

بارش شهابی جوزایی بر فراز رصدخانه "زینگ لونگ"


بارش شهابی برساوشی


بارش شهابی برساوشی مرداد ۹۹


بارش شهابی شلیاقی


Aurora Light Eagle-Tromso

شفق قطبی در ترومسو نروژ

شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

آخرین شهاب برساوشی

این عکس واپسین روزهای بارش شهابی برساوشی بعد طلوع ماه در تاریخ یکم شهریور 98 در روستای قهرود ثبت کردم.

بارش شهابی گاوران

بارش شهابی گاوران

شهاب های جوزایی

بارش شهابی جوزایی برفراز کویر حلوان

Top