کهکشان آندرومداکهکشان آندرومدا دو و نیم میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. آندرومدا بزرگتری نزدیکترین کهکشان مارپیچی است که در اطراف کهکشان راه شیری قرار گرفته است.
اولین کسی که با چشم غیر مسلح آندرومدا را مشاهده و ثبت کرد یک منجم ایرانی به نام عبدالرحمان صوفی در
سال 964 میلادی بود. وی آنرا لکه ابر( ابر کوچک) توصیف کرد
Title کهکشان آندرومدا
Hit 2569
Photographer اشکان هاتفیاشکان هاتفی
Location کوهمره سرخی_کراچ
Camera Canon 6d mod
Telescope Vixen R200Ss
F 4
Exposure 50*180sec, 30*30sec
ISO 800
Photography Techniques HDR
Accessories Coma corrector3, SSAG ORION
Date of photography شهریور99


No comments have been posted.

Top