شکوه گم شده در آلودگی نوری


Title شکوه گم شده در آلودگی نوری
Hit 3107
Location کاروانسرای دیر گچین
Camera canon 6D modified
Lens tamron 28-75
Lens Aperture 2.8
F 28
Exposure 40
ISO 4000


2 comments have been posted.

ممنونم جناب رحیمی، کاروانسرا بسیار زیباست و یکی از کاروانسراهای خاصی است که دیدم، آره متاسفانه الودگی نوری تهران و کرج در سمت راست و آلودگی نوری سمت چپ عکس هم مربوط به قم هست که خیلی شدید هست.
عکس زیبایی گرفته اید . به این کاروانسرا نرفته ام ولی چقدر آلودگی نوری در بخش جنوب یا جنوب غرب اون دیده میشه
Top