ابرهای رنگارنگ اطراف ستاره رو-مارافسای!


شهرت این ناحیه از اسمان به علت وجود ابرهای رنگارنگی می باشد که ستاره سه گانه  رو-مارافسای را احاطه کرده اند. این محدوده احتمالا رنگارنگ ترین ناحیه ای از اسمان می باشد که از زمین قابل مشاهده است. این سحابی بازتابی در واقع بخشی از سحابی بسیار بزرگتر اما نامریی معروف به ابر مارافسای می باشد.   نزدیکی به ستاره درخشان قلب العقرب که یک ابرغول سرخ می باشد که مراحل پایانی عمر خود را  سپری می کند نیز کمک به درخشان تر شدن این ناحیه کرده است. هسته مرکزی این ابر مولکولی عظیم به صورت ابر تاریکی دیده می شود که از مرکز تصویر به سمت پایین کسترده شده است که ظاهرا به نظر می رسد  عاری از ستاره می باشد.اما اگر در طول موج مادون قرمز مشاهده شود نواحی عظیم زایشگاه های ستاره ای اشکار می شوند. که در واقع از نزدیکترین زایشگاههای ستاره ای به منظومه شمسی در فاصله ۵۲۰ سال نوری  می باشند. درست در بالای قلب العقرب خوشه ستاره ای کروی درخشانM4 قرار گرفته که از نزدیکترین خوشه های کروی به ما می باشد.   همچنین ابر گازی که در سمت چپ بالای تصویر قرار گرفته بخشی از سحابی معروف به Blue HorseHead Nebulaمی باشد.      
Title ابرهای رنگارنگ اطراف ستاره رو-مارافسای!
Hit 4010
Photographer محمد نوروزیمحمد نوروزی
Location دماوند
Camera modified Canon 5D MarkII
Lens Canon 200mm f/2.8
Lens Aperture 4
F 200
Exposure 60min
Accessories Neq6 with autoguider


3 comments have been posted.

سپاس از لطف دوستان گرامی اقایان رحیمی و قادری .
بسیار بسیار زیبا و با عظمت. موفق باشید آقای نوروزی
یک تصویر بی نظیر با ابرهای ستاره ای شگفت انگیز و رنگ های زیبایش. خیلی خوب کار کرده اید ممنون از شما و سپاس از ارسال
Top