زیبایی شب


متاسفانه آلودگیه نوری خیلی شدید بود !
Title زیبایی شب
Hit 3597
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location دریاچه ی نمک سیرجان
Camera canoon 550D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure sec30
ISO 1600
Photography Techniques پانورما


2 comments have been posted.

ممنون آره توی فیس بوکم دوستان گفتن! متاسفانه نمیدونم چرا اینطوری شده!
عکس خوبیه ولی یه نکته رنگ واقعی راه شیری این نیست.
Top