منجم و اسمان شبش


ایتجا انتهای کویر بود،کویری ناب از جنس نمک، کویر نمک حاج علی قلی
Title منجم و اسمان شبش
Hit 4578
Location کویر نمک حاج علی قلی-دامغان
Camera 50D
Lens 18-200
Lens Aperture 3/5
Exposure 10 sec
ISO 1600


2 comments have been posted.

ممنونم اقای رحیمی. این کویر در 60 کیلومتری جنوب دامغان واقع شده در جاده دامغان جندق. به شخصه تجربه جدیدی بود سفر به این کویر حال و هوایی خاصی داشت از رنگ سفید کویر که دور تا دور ما رو فرا گرفته بود تا اسمون قدر7/1 در سرسو.. بسیار لذت بردم پیشنهاد میکنم به این کویر سفر کنید..
نمای زیبایی است/ این کویر دقیقا کجا قرار داره ؟
Top