لکه خورشیدی AR2740


عکاسی از خورشید توسط تلسکوپ در شهر تهران
Title لکه خورشیدی AR2740
Hit 2401
Location ایران . تهران
Camera CANON EOS 750D
Lens Aperture 3.5
Telescope Sky-Watcher 1206AZ4
F 600mm
Exposure 1/2500s
Filter مایلار
ISO 100
Photography Techniques عکاسی آفوکال
Accessories سه پایه فولادی Sky-Watcher AZ4
Date of photography 1398/02/15
keyword
خورشید

Top