ستارگان دور قطبی


نمایی نزدیک از گردش ستارگان دور قطب شمال زمین
ستاره پر نور همان ستاره قطبی است که خود نیز از دید ناظران در محدوده نیمکره شمالی زمین به گرد مکانی در میان ستارگان شمال میچرخد
عکس با تلسکوپ گرفته شده تا بتوان ستاره ای را در محل قطب واقعی پیدا کرد. در هرعرض جغرافیایی مکان این ستاره مرکزی متفاوت خواهد بود.
Title ستارگان دور قطبی
Hit 5662
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location اصفهان رصدگاه هونجان
Camera Canon 40 D Modify
Telescope Vixen ED 115S
F 5.2
Exposure 60 frame / 30 Secound
ISO 1600
Date of photography مهمر ماه 1392


No comments have been posted.

Top