همسایه زمین ( ماه )


این عکس در آسمان شرجی ودر آلودگی شدیدنوری تهیه شده است و بدون پردازش با نرم افزار می باشد.
Title همسایه زمین ( ماه )
Hit 3769
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قايمشهر
Camera وب کم orion
Telescope نیوتونی 130 میلی متری
Accessories بارلو 2x
Date of photography مردادماه 1391
keyword
جشنواره


No comments have been posted.

Top