بالاتر از ابرها


Title بالاتر از ابرها
Hit 3354
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location فیلبند
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 3200
Photography Techniques رد ستاره
keyword
فیلبند


1 comments have been posted.

علی عزیز عکس بسیار زیبایی است. موفق باشید
Top