شکوه


Title شکوه
Hit 3151
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location روستای فِداغ استان فارس
Camera Canon 6D
Lens 14 mm samyung
Lens Aperture 2.8
Exposure 25 s
ISO 5000


2 comments have been posted.

سلام بر جناب رحیمی بله یک غار طبیعی که با نور قرمز روشن شده امسال کمتر به سمت دریا رفتهایم...این روزها آسمون همراه ما نیست... "ایستاده در غبار"یم
علی اقای عزیز مشتاق شما و عکسهایت هستم. عکس خوبی گرفته ای . قسمت قرمز رنگ غار است یا یک حفره طبیعی . امسال از راه شیری در کنار خلیج فارس کمتر عکاسی کردید منتظر عکسهایت هستم
Top