تقدیم به خود آسمان


تقدیم به خود آسمان چرا که بی شک خودش را از این نما نخواهد دید!
Title تقدیم به خود آسمان
Hit 3196
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location پارسیان
Camera ۶ دی
Lens ۱۴ میلی متر سامیانگ
Lens Aperture ۲.۸
Telescope .
F .
Exposure ۲۵ ثانیه
Filter .
ISO ۶۴۰۰
Photography Techniques تک شات
Accessories .
Date of photography ۲۴ اسفند


2 comments have been posted.

علی جان عالی و زیباست. شما هر سال از فرصت نزدیک بودن به این مناظر زیبا بهره کامل را میبرید. امیدوارم بتوانم در اینده اینجا عکاسی کنم.
آفرین علی جان
Top