رد


رد ستارگان و برف زمستانی
Title رد
Hit 3419
Photographer فرزين صالحيفرزين صالحي
Location سيد اباد نايين
Camera canon 5DII
Lens 15 canon fish eye
Lens Aperture 4.5
Exposure 25
ISO 1600
Photography Techniques startrails
Date of photography 18/01/2011


1 comments have been posted.

جناب صالحی یکی از دوست داشتنی ترین عکس های رد ستاره ای هست ترکیب بندی واقعا خوبه. فقط ای کاش واتر مارک پایین سمت چپ به شکل بهتری قرار می گرفت. من خودم ترجیح می دم که یک قاب برای عکس درست بشه و واتر مارک اون جا قرار بگیره.
Top