طلوع راه شیری از پشت تپه ها


Title طلوع راه شیری از پشت تپه ها
Hit 3221
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیر
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
ISO 3200
Photography Techniques Panorama


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی. ماه تازه غروب کرده بود.
انور جان این عکس شما بی نظیر و زیبا شده . با نوردهی کمی که داشتی جزییات خوبی از راه شیری نمایان شده. منظره زمین هم زیباست. آیا ماه در آسمان بوده؟ موفق باشی
Top