سحابی سر اسب و شعله


6 شات 3 دقیقه ای - 18 دقیقه در مجموع
استک و ویرایش در برنامه فتوشاپ
تلسکوپ ویکسن RS200S
فاصله کانونی : 800 م.م        اپرچر: 8 اینچ  (f/4)
مقر EQ5
دوربین D5100
ISO 2000
آسمان حارث آباد
------------------------------
عکس از گروه رصدی بارنارد
http://barnard-group.com/
Title سحابی سر اسب و شعله
Hit 3898
Location حارث آباد
Camera D5100
Lens Aperture 4
Telescope RS200S
Exposure 18 min
ISO 2000
keyword
سحابی


No comments have been posted.

Top