عقرب روی بام!


از تکنیک stacking برای کاهش نویز استفاده شده
متشکل از 5 عکس با تنظیمات یکسان
Title عقرب روی بام!
Hit 1958
Camera D800 astromodified
Lens 15-30 tamron
Lens Aperture 2.8
Exposure 20sec
ISO 6400


No comments have been posted.

Top