سحابی

 

در قلب سحابی رزت


سحابی روزت (گل سرخ) با ساقه ای بلند


Flaming star nebula

سحابی ستاره شعله‌ور یک سحابی نشری، بازتابی در صورت فلکی ارابه ران در اطراف ستاره متغیر ا ای ارابه ران می باشد. فاصله این سحابی از ما 1500 سال نوری و وسعت آن حدود 5 سال نوری است متاسفانه بدلیل ابری شدن هوا و باران ناگهانی، دیتای جمع آوری شده خیلی کم

بازمانده ابرنواختری سحابی مدولا


کوههای سحابی NGC 2174


NGC7000

سحابی آمریکای شمالی

NGC2170

سحابی فرشته

M16: قسمت داخلی سحابی عقاب


سحابی بزرگ بوقلمون


تصویر سحابی هلیکس (مارپیچ) از تلسکوپ کانادائی-فرانسوی هاوائی


Top