راهی به مشتری


Title راهی به مشتری
Hit 3044
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای کیله
Camera 40D کانن
Lens 55_18
Lens Aperture 3.5
Exposure 20 ثانیه
ISO 800
Date of photography 93/1/22


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی
عکس زیبایی است به ویژه که در زیر نور ماه هم عکاسی شده وجود ابرها هم بر زیبایی عکس افزوده است موفق باشید.
Top