تالاب و درخت


از روش stacking برای کاهش نویز و افزایش کیفیت استفاده شده. متشکل از 10 شات با تنظیمات یکسان
Title تالاب و درخت
Hit 1699
Lens sigma 14 art
Lens Aperture 2.2
F 14
Exposure 15sec*10
ISO 3200


No comments have been posted.

Top