سحابی بزرگ جبّار!


Title سحابی بزرگ جبّار!
Hit 4176
Photographer محمد نوروزیمحمد نوروزی
Location فیروزکوه
Camera modified canon 40D
Lens Aperture 5.6
Telescope WO FLT110 with F/F type4
F 616
Exposure 135min
ISO 1000
Accessories EQ6 with autoguider


4 comments have been posted.

از لطف شما سپاسگزارم آقای رحیمی
سلام آقای نوروزی بسیار زیبا وجزئیات زیادی هم در عکستان ثبت شده است ، تصاویر زیبای شما الگوی خوبی برای بنده بوده است . با احترام .
اقای رحیمی, از لطف شما بی نهایت سپاسگزارم
جناب آقای نوروزی عزیز مثل همیشه کار فوق العاده ایست موفق باشید
Top