ماه و میلاد


مقارنه ی ماه و برج میلاد. ماه کامل این بار در اوج قرار داشت و با پدیده ی mini Moon مواجه بودیم.
Title ماه و میلاد
Hit 3260
Location تهران
Camera Canon EOS 6D
Telescope ED80
Exposure 1/100 ثانیه
ISO 1600


1 comments have been posted.

این عکس خیلی خوبه به چند دلیل اول این که عکس تصویری پخته تر از عکس قبلیت از برج میلاد است. دوم این که مکان قرار گیری ماه و برج میلاد خوب انتخاب شده است. سوم این که حضور ابر و ایجاد هاله ای زیبا دور ما عکس را زیبا تر کرده. لذت بردم موفق باشید
Top