خرس ماه خوار


روستایی در اردیبل
ابر شبیه یک خرس دهان خود را باز کرد و گویی ماه را خورد
Title خرس ماه خوار
Hit 3280
keyword


3 comments have been posted.

از محبت دوستان متشکرم
سلام آقای درخشان عکس خوبی شده فقط این که یه خورده کیفیت عکس اومده پایین و این مشکل رو میشه با نرن افزار های ویرایش حلش کرد.
با این که کیفیت عکس کمی پایین هست . اما تعبیر شما و شکل ایجاد شده تداعی کننده خرسی است که در حال گاز زدن ماه هست بسیار خوب پیروز باشید
Top