زحل کنار ماه


این عکس توسط گوشی موبایل از درون چشمی 30 میلیمتری تلسکوپ 8 اینچ دابسونی به صورت آفوکال گرفته شده. تصویر زحل برای واضح تر شدن، چند تا فریم از این تصویر روی قسمت زحل، برهمنهی و ترکیب شده.
Title زحل کنار ماه
Hit 3803
Photographer مهسا محرمیمهسا محرمی
Location شیراز
Camera (smartphone(galaxyS
Telescope 8 اینچ دابسونی
Photography Techniques آفوکال
Date of photography 2014.06.10 (1393.03.20)


1 comments have been posted.

ح ر    5/27/2015
اين تصوير خيلي جالب شده، با آرزوي موفقيت براي شما.
Top