آسمان شب های شهرم!.........شامل 200 شات..مرکز آسمان ...ادیت جدید


همون عکس قبل ولی با ادیتی جدید...البته با کمک دوستان عزیز...اینبار با استفاده از 160 شات ادیت کردمو opacity هرشات رو از 20 در صد تا 100 در صد تغییر دادم وشات آخر رو با تغیییرات زیاد در کنتراست و نور به صورت نقطه ای در آوردم

Title آسمان شب های شهرم!.........شامل 200 شات..مرکز آسمان ...ادیت جدید
Hit 3424
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده


1 comments have been posted.

زیبا است. ایده خوبی را انجام داده اید
Top