از تاریکی به روشنایی


Title از تاریکی به روشنایی
Hit 3845
Location رصدخانه باغرود نیشابور
Camera Canon 450D
Telescope 200mm Newtonian Skywatcher
F 1200
Date of photography 90.03.25


1 comments have been posted.

زیباست اگه از تمام مراحل گرفت عکس گرفته باشید کارهای زیادی میشه باهاش کرد!.
Top