گشتی زیبا در منطقه ای زیبا


تایم لپس روستای چلیسبان از توابع شهرستان ساوه استان مرکزی .
قسمت روز این تایملپس بدون سه پایه عکاسی شده است .
Title گشتی زیبا در منطقه ای زیبا
Hit 3889
Location چلیسبان
Camera nikon D7000
Lens Tokona 11-16 f2.8


No comments have been posted.

Top