آسمان شب های شهرم!.........شامل 189 شات..جنوب غربی آسمان


Title آسمان شب های شهرم!.........شامل 189 شات..جنوب غربی آسمان
Hit 3260
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location لامِرد
Camera نیکون d7000
Lens 12-24
Lens Aperture 4
Exposure 30s
ISO 1600
Photography Techniques رد ستاره
Date of photography تیر 92


3 comments have been posted.

دوست عزیزم این نقطه چین شدن یا خط شدن به خاطر فاصله زیاد بین هر نوردهی است. شما باید فاصله زمانی بین هر نوردهی را یک یا دو ثانیه انتخاب کنید تا حرکت ستارگان باعث فاصله افتادن و نقطه چین شدن ستارگان نشود.
ممنون جناب رحیمی با توجه به تجربه ای که دارید چرا عکس رد ستاره من نقطه ای شده؟ رد صاف نیست
زیباست
Top