سحابی مرداب و سه تکه


نمایی ژرف از سحابی های مرداب و سه تکه در انبوه ستارگان - قلب کهکشان راه شیری

برای ثبت و پردازش این تصویر تا رسیدن به جزئیات مناسب، زمان نسبتاً زیادی صرف شده است.
با این که در طول این فرایند، شاید صدها بار عکس رو دیدم، اما هنوز هم زیبایی بی مانند و عظمت این سحابی ها من رو به شدت شگفت زده و مجذوب خودش میکنه!!
آفرین به آفرینندش ...


M8 (Lagoon Nebula) & M20 (Trifid Nebula) - Heart of Milky Way Galaxy

Camera: EOS 60D

Scope: ED 80mm + 0.85X Reducer & Corrector

Exposure:   10*2min + 10*1min + 4 Darks - Total 30min

ISO: 1600

Focal Ratio (Diaphragm): f/6.3

Software: DeepSkyStacker - Post Process in Lightroom & Photoshop

 2016© Mostafa Akhondy

Title سحابی مرداب و سه تکه
Hit 3313
Camera Canon 60D - UnModified
Lens Aperture f/6.3
Telescope ED 80mm + 0.85X Reducer
F 510mm
Exposure Total Exposure = 30 min
ISO 1600
Photography Techniques HDR Stacking
Accessories EQ6 Pro Mount
Date of photography Summer 2016


2 comments have been posted.

تشکر از لطفتون جناب ناصری
تصویر زیبایی شده خسته نباشید.
Top